Tôm chua Cung Đình Huế

130.000 VNĐ

  • Tên sản phẩm: Tôm chua Cung Đình Huế
  • Thương hiệu: Trà Cung Đình Huế Đức Phượng
Tôm chua Cung Đình Huế

130.000 VNĐ